Objednávka

Peňaženka - kľučenka modrej farby s erbom obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 11092019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Litmanová

Adresa objednávateľa: 79, 06531 Litmanová

IČO objednávateľa: 330019

Názov dodávateľa: L.I.M PO

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa: 36498980

Predmet objednávky: Peňaženka - kľučenka modrej farby s erbom obce

Cena objednávky: 180.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Nataša Hlinková ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 11.09.2019

Datum zverejnenia: 11.09.2019

Dokumenty