Objednávka

Objednávka publikácie "Čarovný Spiš" s prezentačnou plochou obce Vydrník.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019/44

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: CBS spol s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet objednávky: Objednávka publikácie "Čarovný Spiš" s prezentačnou plochou obce Vydrník.

Cena objednávky: 330.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 10.09.2019

Datum zverejnenia: 10.09.2019

Dokumenty