Objednávka

Kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska v obci Baldovce.

Identifikácia

Číslo objednávky: 16/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Baldovce

Adresa objednávateľa: 46, 05304 Baldovce

IČO objednávateľa: 00328936

Názov dodávateľa: EKOTEC, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00687022

Predmet objednávky: Kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska v obci Baldovce.

Cena objednávky: 367.08 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.08.2019

Datum zverejnenia: 10.09.2019

Dokumenty