Objednávka

dovoz kameniva z Malužinej

Identifikácia

Číslo objednávky: 118/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: PD Važec

Adresa dodávateľa: Urbárska 72, Važec

IČO dodávateľa: 00195782

Predmet objednávky: dovoz kameniva z Malužinej

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.09.2019

Datum zverejnenia: 10.09.2019

Dokumenty