Objednávka

ZŠ - preprava detí do školy v prírode - trasa Tvarožná - Vyšné Ružbachy a späť 17.6.2019 a 21.6.2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Theisz, Transport, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kežmarok, Nábrežná 790/3

IČO dodávateľa: 51126672

Predmet objednávky: ZŠ - preprava detí do školy v prírode - trasa Tvarožná - Vyšné Ružbachy a späť 17.6.2019 a 21.6.2019

Cena objednávky: 280.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 12.07.2019

Dokumenty