Objednávka

Identifikačné štítky na ruky 1000 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: IDSYS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynská 2238, 934 01 Levice

IČO dodávateľa: 47182024

Predmet objednávky: Identifikačné štítky na ruky 1000 ks

Cena objednávky: 26.39 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referent OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 10.07.2019

Datum zverejnenia: 12.07.2019

Dokumenty