Objednávka

Výmena dúchadla na ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľký Slavkov

Adresa objednávateľa: Kpt. Morávku 117, 05991 Veľký Slavkov

IČO objednávateľa: 00326674

Názov dodávateľa: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet objednávky: Výmena dúchadla na ČOV

Cena objednávky: 2100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Slavomír Pucci ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 11.07.2019

Datum zverejnenia: 12.07.2019

Dokumenty