Objednávka

stavebný materiál podľa potreby v kalendárnom roku 2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 090/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: HIROPRO, spol. s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Dedinská 74, Žilina

IČO dodávateľa: 36678475

Predmet objednávky: stavebný materiál podľa potreby v kalendárnom roku 2019

Cena objednávky: 1000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.07.2019

Datum zverejnenia: 11.07.2019

Dokumenty