Objednávka

prekládka vzdušného vedenia na ul. Hlavnej pri výstavbe chodníka pre peších

Identifikácia

Číslo objednávky: 089/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Teletandem GM, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Dedinská 74, Žilina

IČO dodávateľa: 36038041

Predmet objednávky: prekládka vzdušného vedenia na ul. Hlavnej pri výstavbe chodníka pre peších

Cena objednávky: 1361.24 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.07.2019

Datum zverejnenia: 11.07.2019

Dokumenty