Objednávka

hasiace prístroje

Identifikácia

Číslo objednávky: 46/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: ELPO POPRAD Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 2900, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36846325

Predmet objednávky: hasiace prístroje

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Neupauerová Magdaléna ( riaditeľka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 07.06.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty