Objednávka

predplatné On line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo

Identifikácia

Číslo objednávky: 45/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Železničiarska 13, 814 99 Bratislava

IČO dodávateľa: 35730129

Predmet objednávky: predplatné On line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo

Cena objednávky: 158.52 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Duračinská Eva ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty