Objednávka

kancelárska skriňa na dokumenty

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: ABAmet, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierové nám. 4, 924 01 Galanta

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: kancelárska skriňa na dokumenty

Cena objednávky: 227.88 € s DPH

Objednávku vystavil: Hrušovská Anna ( vedúca školskej jedálne )

Dátumy

Dátum objednania: 30.05.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty