Objednávka

dodávka, montáž a nastavenie prezentačného LCD panelu

Identifikácia

Číslo objednávky: 43/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Conet Servis, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dunajská 2808/72, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 47372966

Predmet objednávky: dodávka, montáž a nastavenie prezentačného LCD panelu

Cena objednávky: 488.52 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Fabianová Andrea ( zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 24.05.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty