Objednávka

odborný časopis pre MŠ - Predškolská výchova

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: ARES spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 31363822

Predmet objednávky: odborný časopis pre MŠ - Predškolská výchova

Cena objednávky: 10.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Hudáčková Viera ( zástupkyňa riaditeľky pre MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 23.05.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty