Objednávka

Čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa objednávateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Ján Mešár - DEKOR

Adresa dodávateľa: SNP 2361, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40126889

Predmet objednávky: Čistiace prostriedky

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Alica Hupková ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 12.06.2019

Dokumenty