Objednávka

Čistiace a hygienické prostriedky

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/37

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Pracovné odevy Kado s.r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet objednávky: Čistiace a hygienické prostriedky

Cena objednávky: 327.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Emília Žuffová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 10.06.2019

Datum zverejnenia: 12.06.2019

Dokumenty