Objednávka

Kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/36

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916,05801 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet objednávky: Kancelárske potreby

Cena objednávky: 405.32 € s DPH

Objednávku vystavil: Emília Žuffová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 10.06.2019

Datum zverejnenia: 12.06.2019

Dokumenty