Objednávka

Rozšírenie kamerového systému - kostol.

Identifikácia

Číslo objednávky: 55

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: STOP LUP s.r.o.

Adresa dodávateľa: V.Spanyola 23, Žilina

IČO dodávateľa: 45724351

Predmet objednávky: Rozšírenie kamerového systému - kostol.

Cena objednávky: 1123.63 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 09.05.2019

Datum zverejnenia: 16.05.2019

Dokumenty