Objednávka

Správa registratúry Optimal

Identifikácia

Číslo objednávky: 36/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Archivovanie SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444154

Predmet objednávky: Správa registratúry Optimal

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Neupauerová Magdaléna ( riaditeľka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 29.04.2019

Datum zverejnenia: 15.05.2019

Dokumenty