Objednávka

kanc.potreby: osobný spis dieťaťa

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019010

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: ŠEVT, a.s.

Adresa dodávateľa: Cementárska 16, 97472 BB

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet objednávky: kanc.potreby: osobný spis dieťaťa

Cena objednávky: 7.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Tekulová ( ekonom )

Dátumy

Dátum objednania: 15.03.2019

Datum zverejnenia: 17.04.2019

Dokumenty