Objednávka

publikácia - susedské spory

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jalovec

Adresa objednávateľa: 2, 03221 Jalovec

IČO objednávateľa: 00315281

Názov dodávateľa: RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Štrba , Hlavná 188/67

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet objednávky: publikácia - susedské spory

Cena objednávky: 23.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jarmila Danková ( referent OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 18.03.2019

Datum zverejnenia: 04.04.2019

Dokumenty