Objednávka

udrzba komunikácií- sneh

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019006

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Juraj ZACHAR

Adresa dodávateľa: Budmerice 415

IČO dodávateľa: 41913086

Predmet objednávky: udrzba komunikácií- sneh

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Viliam Tekula ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 31.01.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019

Dokumenty