Objednávka

Predplatné do online knižnice od 25.2.2019 do 24.2.2021.

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Baldovce

Adresa objednávateľa: 46, 05304 Baldovce

IČO objednávateľa: 00328936

Názov dodávateľa: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Železničiarska 13, 814 99 Bratislava

IČO dodávateľa: 35730129

Predmet objednávky: Predplatné do online knižnice od 25.2.2019 do 24.2.2021.

Cena objednávky: 424.19 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.02.2019

Datum zverejnenia: 08.03.2019

Dokumenty