Objednávka

prémiový balíček pre projekt MŠ Betlanovce - msbetlanovce.webnode.sk

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Webnode AG

Adresa dodávateľa: Gartenstrasse, 6304 Zug, Švajčiarsko

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: prémiový balíček pre projekt MŠ Betlanovce - msbetlanovce.webnode.sk

Cena objednávky: 95.05 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referentka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.03.2019

Datum zverejnenia: 08.03.2019

Dokumenty