Objednávka

Skladaná maľovaná mapa

Identifikácia

Číslo objednávky: 6

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: CBS Vydavateľstvo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet objednávky: Skladaná maľovaná mapa

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Melicherová Mária ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 08.03.2019

Datum zverejnenia: 08.03.2019

Dokumenty