Objednávka

servisné práce na PC, PC materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019003

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa objednávateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO objednávateľa: 42234891

Názov dodávateľa: Marián Pustulka COMPAS

Adresa dodávateľa: Baštová 16, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 35219441

Predmet objednávky: servisné práce na PC, PC materiál

Cena objednávky: 5000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Juraj Sedlačko ( vedúci OH )

Dátumy

Dátum objednania: 03.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty