Objednávka

drogeristický tovar a čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019004

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa objednávateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO objednávateľa: 42234891

Názov dodávateľa: Pavol Bjalončík

Adresa dodávateľa: Starý trh 6, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 35215895

Predmet objednávky: drogeristický tovar a čistiace prostriedky

Cena objednávky: 3000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Nataša Vasilková ( referent VPS )

Dátumy

Dátum objednania: 03.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty