Objednávka

pracovné náradie

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019006

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa objednávateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO objednávateľa: 42234891

Názov dodávateľa: ZAMAZ, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 23, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36467481

Predmet objednávky: pracovné náradie

Cena objednávky: 2500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Eva Grotkovská ( vedúca ÚVPaSZ )

Dátumy

Dátum objednania: 03.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty