Objednávka

jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Up Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: jedálne kupóny

Cena objednávky: 1039.33 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 10.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty