Objednávka

Jedálne kupóny.

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet objednávky: Jedálne kupóny.

Cena objednávky: 803.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Mrkvicová ( Ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 03.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty