Objednávka

Vypracovanie vnútornej smernice na obstarávanie.

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola

Adresa objednávateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO objednávateľa: 36158950

Názov dodávateľa: INPRO Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ústecko-orlická 3300, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36501476

Predmet objednávky: Vypracovanie vnútornej smernice na obstarávanie.

Cena objednávky: 72.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Eva Kubovová ( tajomník školy )

Dátumy

Dátum objednania: 11.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty