Objednávka

Virtuálna knižnica na rok 2019.

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola

Adresa objednávateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO objednávateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Komenský , s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet objednávky: Virtuálna knižnica na rok 2019.

Cena objednávky: 198.72 €/rok s DPH

Objednávku vystavil: Eva Kubovová ( tajomník školy )

Dátumy

Dátum objednania: 04.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty