Objednávka

Tlačivá daň z nehnuteľností.

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Inprost,spol.s.r.o. Distribúcia tlačív.

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29,811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet objednávky: Tlačivá daň z nehnuteľností.

Cena objednávky: 14.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 02.01.2019

Datum zverejnenia: 03.01.2019

Dokumenty