Objednávka

revízie ELEKLTRO na objektoch obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 201841

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: REVEL-Špánik Ladislav

Adresa dodávateľa: L.Svobodu 34, Skalica

IČO dodávateľa: 11736208

Predmet objednávky: revízie ELEKLTRO na objektoch obce

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Viliam Tekula ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 01.08.2018

Datum zverejnenia: 03.08.2018

Dokumenty