Objednávka

materiál vo

Identifikácia

Číslo objednávky: 201843

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Profit-ELEKTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 39/314, Modra

IČO dodávateľa: 36697630

Predmet objednávky: materiál vo

Cena objednávky: 1050.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Viliam Tekula ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 25.07.2018

Datum zverejnenia: 03.08.2018

Dokumenty