Objednávka

Vypracovanie 3 ks geometrického plánu č.45718946 -40/2018 na zameranie zberného dvora na vydanie kolaudačného rozhodnutia parc. č. 874/2

Identifikácia

Číslo objednávky: 62

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Geodetické práce-Vrlík s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prekážka 726/25, Lipt. Hrádok

IČO dodávateľa: 45718946

Predmet objednávky: Vypracovanie 3 ks geometrického plánu č.45718946 -40/2018 na zameranie zberného dvora na vydanie kolaudačného rozhodnutia parc. č. 874/2

Cena objednávky: 277.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 10.07.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018

Dokumenty