Objednávka

Knižná publikácia Prielom Hornádu 200 ks

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Angemy s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rudlovská 53, 974 01 B.Bystrica

IČO dodávateľa: 43876862

Predmet objednávky: Knižná publikácia Prielom Hornádu 200 ks

Cena objednávky: 1000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: PaedDr. Jana Skokanová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.07.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018

Dokumenty