Objednávka

realizácia diela "chodník popri ceste III-3064"

Identifikácia

Číslo objednávky: 16

Názov zmluvy: Objednávka č. 16

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Eurovia SK, a.s.

Adresa dodávateľa: Jelšavá 24, 08001 Prešov

IČO dodávateľa: 31651518

Predmet objednávky: realizácia diela "chodník popri ceste III-3064"

Cena objednávky: 23985.37 € s DPH

Objednávku vystavil: Belák Vladimír ( prednosta OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 13.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty