Objednávka

výrub vyschnutej lipy

Identifikácia

Číslo objednávky: 17

Názov zmluvy: Objednávka č. 17

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Brantner poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet objednávky: výrub vyschnutej lipy

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Mária Melicherová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 14.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty