Objednávka

odvoz VOK na zber pneumatík

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet objednávky: odvoz VOK na zber pneumatík

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Dominika Regecová ( referentka )

Dátumy

Dátum objednania: 14.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty