Objednávka

Autobusová preprava žiakov

Identifikácia

Číslo objednávky: 46/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa objednávateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Theiz s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nábrežná 790/3, Kežmarok

IČO dodávateľa: 51126672

Predmet objednávky: Autobusová preprava žiakov

Cena objednávky: 900.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Alica Hupková ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 08.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty