Objednávka

Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

Identifikácia

Číslo objednávky: 7

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Uniokov Nitra, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lehotská 4, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 46950765

Predmet objednávky: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

Cena objednávky: 15468.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 11.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty