Objednávka

ealizácia elektrickej prípojky NN kábla do budovy Obecného úradu v dĺžke 31 metrov s dodávkou a osadením rozvodnej skrine - II.etapa

Identifikácia

Číslo objednávky: 075/OB/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Milan Pačaj, Fi Trade

Adresa dodávateľa: Fodorova 766, Važec

IČO dodávateľa: 10863117

Predmet objednávky: ealizácia elektrickej prípojky NN kábla do budovy Obecného úradu v dĺžke 31 metrov s dodávkou a osadením rozvodnej skrine - II.etapa

Cena objednávky: 1000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty