Objednávka

Objednávka na nakladač VOK s komunálnym odpadom

Identifikácia

Číslo objednávky: 28/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Poľnohospodárske družstvo Važec

Adresa dodávateľa: Urbárska 72, 032 61 Važec

IČO dodávateľa: 00195782

Predmet objednávky: Objednávka na nakladač VOK s komunálnym odpadom

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 12.06.2018

Datum zverejnenia: 13.06.2018

Dokumenty