Objednávka

Strava dôchodci 201801

Identifikácia

Číslo objednávky: 20187

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Jozef Šebora

Adresa dodávateľa: Sokolská 647/59, Častá

IČO dodávateľa: 11830905

Predmet objednávky: Strava dôchodci 201801

Cena objednávky: 650.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Tekula Viliam ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 02.01.2018

Datum zverejnenia: 07.02.2018

Dokumenty