Objednávka

modul pečať rozvoja miest a obcí

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/5

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Štefanová

Adresa objednávateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO objednávateľa: 00305111

Názov dodávateľa: SIMS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Bošáca78

IČO dodávateľa: 31425836

Predmet objednávky: modul pečať rozvoja miest a obcí

Cena objednávky: 180.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Tekula Viliam ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.01.2018

Datum zverejnenia: 07.02.2018

Dokumenty