Objednávka

Objednávka revízie plynových kotlov ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Ján Varga - VATECH

Adresa dodávateľa: Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica

IČO dodávateľa: 33950172

Predmet objednávky: Objednávka revízie plynových kotlov ZŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zdena Kiššová ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 11.01.2018

Datum zverejnenia: 12.01.2018

Dokumenty