Objednávka

práce s búracím kladivom

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018039

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa objednávateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO objednávateľa: 42234891

Názov dodávateľa: Vladimír Komara - výkopové a terénne úpravy

Adresa dodávateľa: Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 40721302

Predmet objednávky: práce s búracím kladivom

Cena objednávky: 2500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Holova ( vedúci UMK )

Dátumy

Dátum objednania: 05.01.2018

Datum zverejnenia: 11.01.2018

Dokumenty