Objednávka

piesok Šaštín

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018040

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa objednávateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO objednávateľa: 42234891

Názov dodávateľa: HIROPRO, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Teplická 3376, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678475

Predmet objednávky: piesok Šaštín

Cena objednávky: 1000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Grotkovská Eva ( vedúca ÚVPaSZ )

Dátumy

Dátum objednania: 05.01.2018

Datum zverejnenia: 11.01.2018

Dokumenty