Objednávka

chladnička Amica VD 1442

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018041

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa objednávateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO objednávateľa: 42234891

Názov dodávateľa: Nay a.s.

Adresa dodávateľa: Tuhovská 15, P.O.BOX 16, 830 06 Bratislava

IČO dodávateľa: 35739487

Predmet objednávky: chladnička Amica VD 1442

Cena objednávky: 319.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Grotkovská Eva ( vedúca ÚVPaSZ )

Dátumy

Dátum objednania: 10.01.2018

Datum zverejnenia: 11.01.2018

Dokumenty